Zespół
 

 

Fundacja Można Inaczej jest jedyną w Polsce organizacją pozarządową dedykowaną osobom borykającym się z problemem stalkingu. Od kilku lat uporczywe nękanie jest w naszym kraju problemem społecznym. Powszechność popełniania tego przestępstwa, przy niskiej wydolności organów ścigania przy jego wykrywaniu, wpływa negatywnie nie tylko na psychofizyczną kondycję ofiar i ich bliskich, ale odbija się to również na wydolność w pracy oraz ich funkcjonowanie w społeczeństwie.

Nasza działalność polega na zwiększaniu świadomości społecznej na temat mechanizmów popełniania przestępstwa uporczywego nękania, udzielaniu profesjonalnej pomocy prawnej ofiarom stalkingu oraz szkolenia w tym zakresie przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości.

 

 

 
 
NEWSLETTER
 

dodaj
 
 
PARTNERZY